logo

Nasz Zespół Kierowniczy

 
 

Prezes 
Leszek Figarski
 

 

 

Grupa Sprzedażowo-analityczna - są to osoby odpowiedzialne za odpowiedni obrót kapitałem, sprzedaż i promocję. Księgowość, odpowiada za wszystkie przeprowadzone operacje finansowe, kwestie podatkowe i standardy rachunkowe. Pozostali to doświadczeni specjaliści, którzy prowadzą odpowiednią politykę handlową firmy, a także nadzór i obsługę naszych Klientów.

 

   

Sylwia Figarska
Dyrektor Operacyjny

Jolanta Fąfara 
Główna Księgowa

Artur Mosionek
Dyrektor Handlowy

Michał Kowalczyk
Kierownik Dz. Handlowego

Tomasz Szewczyk 
Kierownik Sprzedaży
Dz. Cukierniczo-Piekarniczego

Paweł Grzybowski
Kierownik Dz. Zamówień
   

Radek Stachowicz 
Kierownik Dz. Utrzymania Ruchu

Włodek Kosela
Kierownik Dz. Transportu

Bartosz Nosowski
Kierownik Magazynu

 

Mariusz Seredyn
Kierownik Magazynu Opakowań

Jarek Burek
Kierownik Dz. Skupu Surowca

 

 

Technolodzy Żywności - odpowiedzialni za przygotowanie receptur, wszelkiego rodzaju norm jakości oraz instrukcji produkcyjnych dla określonego produktu i całego zakładu. Praca technologów jest bardzo wymagająca ponieważ odpowiadają oni za jakość i bezpieczeństwo surowców i produktów na każdym etapie produkcji.

 

   

Anita Figarska
Dyrektor Ds. Jakości

Janusz Łasocha
Dyrektor Zakładu

Monika Maj
Kierownik Laboratorium

     

Małgorzata Jabłońska
Kierownik Produkcji

Kazimierz Drachal
Kierownik Produkcji

Piotr Żukowski
Kierownik Produkcji