logo

Zakup nowej linii technologicznej

Instalacja nowej linii technologicznej

Staramy się korzystać z wszelkich możliwości sprzyjających rozwojowi. Od chwili wdrożenia programów unijnych dla branży mleczarskiej suma inwestycji wyniosła już 15 mln złotych, z czego 40% stanowią dotacje z UE.